Sprinkler og sprinkleranlegg

Vi utfører service, bygger om eksisterende sprinkleranlegg og installerer nye sprinkleranlegg.

Et sprinkleranlegg bekjemper brannen når den oppstår.

Sprinklerhodene aktiveres når temperaturen rundt det enkelte sprinklerhodet stiger til gitt temperatur.
I tillegg til slukningsfunksjonen varsler de fleste nyere anlegg automatisk brannvesenet, slik at du er sikker på en hurtig og effektiv brannbekjempelse.
Vi hjelper deg med service på  eksisterende anlegg, eller om du trenger et nytt.

sprinkleranlegg sirnes

Ring oss helt uforpliktende på tlf: 52 80 60 70
eller klikk her: