Lekkasjesøk og TV-inspeksjon

Av og til oppstår det vannlekkasje i rør. Da gjelder det å finne ut akkurat hvor i røret det lekker – det gjøres ved lekkasjesøk.

Det hender av og til at det blir lekkasje i et vannrør inn til en bolig, eller at andre trykkvannsledninger blir defekte og dermed fører til vannlekkasje. Siden røret som regel er nedgravd eller tildekket, blir det nødvendig å søke seg frem til lekkasjestedet. Det gjøres ved et lekkasjesøk.

Det er grunn til mistanke om vannlekkasje dersom du hører et sus i rørene inne i boligen.

Hva tilbyr vi?

– TV-inspeksjon
– Lekkasjelytting ( marklytting / Pipemic )
– Lekkasjesøk ved bruk av gass
– Røyktest
– Oppgravinger / Reparasjon
– Dokumentasjon / Rapporter
– Forsikring / Takstoppdrag

varmepumpe teknisk rom fordelerskap richard haget kongsvinger bademiljo 800x800 1

Ring oss helt uforpliktende på tlf: 52 80 60 70
eller klikk her: